Všeobecné informace

Generální partner

Místo konání
Hotel Myslivna, Nad Pisárkami 276/1, 623 00 Brno.

Doprava
Mapka místa konání je umístěna zde.
Cestující MHD: autobusová linka č. 52, pro vyhledání spoje doporučujeme použít služby
http://www.jrbrno.cz/L52_S2_Z36_P1

Certifikáty
Konference bude akreditována Českou lékařskou komorou dle platných předpisů.
NLZP obdrží potvrzení o účasti. Certifikáty se budou vydávat po ukončení konference na registraci účastníků.

Registrace účastníků
26. dubna 2018      08.00 – 14.00 hod
27. dubna 2018      09.00 – 10.00 hod
Registrující osoby Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.

Konferenční materiály
Program konference vč. sborníku abstrakt, konferenční set a jmenovka.

Oběd
Obědy formou menu se budou vydávat v hotelové restauraci dne 26. a 27. dubna 2018 od 12.00 do 13.30 hod. Cena Kč 120,- / oběd. Zájemce o bezmasou / bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.

Společenský večer
Společenský večer formou rautu se koná dne 26. dubna 2018 od 20.00 hod v hotelové restauraci.
Vstupenka za společenský večer je zahrnuta v registračním poplatku.

Doprovodná výstava firem
Doprovodná výstava firem bude probíhat po celou dobu konání konference.
V prostorách doprovodné výstavy bude umístěno občerstvení pro účastníky a posterová sekce.