Registrace k pasivní účasti je prodloužena do 25. 4. 2018!!!

 

POZVÁNKA (pdf)

 

 

Generální partner

 

Vážené dámy a pánové,

je mi milou povinností Vás pozvat na jubilejní X. mezinárodní konferenci „Bioimplantologie 2018“, kterou ve dnech 26. – 27. dubna 2018 v konferenčních prostorách hotelu Myslivna v Brně pořádají Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP, Fakulta chemická, Ústav chemie materiálů VUT v Brně, CEITEC a Biomedicínské centrum Lékařské fakulty UK v Plzni.

Hlavními tématy jubilejního ročníku jsou „Kultivace buněk, jejich růst a transformace, Kmenové buňky, Klinické aplikace tkání a buněk, Preklinická testování, Mechanické aspekty biomplantologie a tkáňového inženýrství, Nové materiály, technologie a zobrazovací metody pro bioimplantologii a tkáňové inženýrství a Trendy a vize v biomplantologii“. Našim cílem je uspořádat vědeckou konferenci, a zároveň i přátelské setkání, kde informace o novinkách a trendech budou diskutovány nejen v rámci odborných sekcí, ale i formou panelových diskuzí.

Spolu s programovým výborem věříme, že Vás tematické zaměření konference zaujme, a že i Vy přispějete svou odborností a aktivitou ke kvalitnímu programu konference což významně přispěje k širšímu přehledu a orientaci v mezioborové spolupráci.

                                           Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi


MUDr. Barbara Kubešová
za programový výbor konference