Programový výbor

Generální partner

Předsedkyně programového výboru

MUDr. Barbara Kubešová
předsedkyně Společnosti pro bioimplantologii ČLS JEP

Členové programového výboru

doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.
Hematologicko-onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň

Ing. Tomáš Suchý, Ph.D.
Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, ÚSMH, AV ČR, v.v.i.

MUDr. Petr Vališ, Ph.D.
primář Ortopedické kliniky LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Ing. Lucie Vištejnová, Ph.D.
Biomedicínské centrum Lékařské fakulty UK v Plzni

doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D.
Pokročilé polymerní materiály a kompozity, CEITEC VUT v Brně