Informace pro přednášející

Generální partner

Důležitá data

Ukončení registrace k aktivní účasti

16. 3. 2018

Vyrozumění o přijetí příspěvku obdržíte nejpozději do

23. 3. 2018

Konferenční technika
   Dataprojektor
   PC
   Bezdrátová myš vč. laserpointu
   Náhledový monitor
Techniku je možné si vyzkoušet před zahájením konference nebo v průběhu přestávek.

Prezentace
Prezentace, které od Vás převezme technická obsluha v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.

Posterová sekce
Bude umístěna v prostorách doprovodné výstavy a foyer. Poster formát A0.