Hlavní témata konference

Generální partner

   kultivace buněk, jejich růst a transformace

   kmenové buňky

   klinické aplikace tkání a buněk

   preklinická testování

   mechanické aspekty biomplantologie a tkáňového inženýrství

   nové materiály, technologie a zobrazovací metody pro bioimplantologii a tkáňové inženýrství

   trendy a vize v biomplantologii